Datganiad Artist

Rydw i’n ffodus fy mod wedi byw ar hyd fy oes yng nghanol tirwedd hardd yr wyf yn ei charu. Rydw i’n dyheu o waelod calon i adlewyrchu hyn mewn ffordd arluniol cywrain. Rydw i’n dymuno troi’r mynyddoedd yn gasgliad o gemau sy’n pefrio a disgleirio gyda phaent olew metalig newydd o gopr, aur ac arian. Mae fy nghelf yn ffordd o fynegi fy hun, gan leddfu’r synhwyrau a’r ysbryd. Yn y pen draw, i gydnabod gwir a harddwch y ddaear ac o fewn ein natur ein hunain; i deimlo am wyneb Duw mewn oes feidrol, ystrywgar a materol.

Newyddion Diweddaraf

12.06.20 - Exhibition of my latest work in Artworks2 (Saesneg yn unig)

Exciting news I have an exhibition of my latest work...

mwy

Cysylltu

Karen Jones
Cilfechydd Barn
Waenfawr
LL54 7AJ

01286 650379 / 07887747869

celfkaren@gmail.com

© 2019 Karen Jones. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd